sv-consultancy-gemeente-300px   sv-consultancy-uwv-300px   sv-consultancy-bedrijfsleven-300px

Gemeentelijke overheid

• Integraal klantmanagement
WWB/WI/Bbz 2004

• Kwaliteits bewaking/ontwikkeling
• Handhaving
• Project coördinatie 

UWV

 • Procesbegeleiding WIA/Wajong/ZW

• Re-integratie
• Project coördinatie 

Bedrijfsleven

 • Kennisoverdracht

• Het geven van presentaties
• Verzuimbegeleiding
• Advisering